Počasí dnes8 °C, zítra11 °C
Středa 29. března 2023  |  Svátek má Taťána

POLITICKÁ KORIDA: Jak vidíte budoucnost zimního stadionu v Olomouci?

V dalším díle Politické koridy, prvním v tomto roce, předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Jak vidíte budoucnost zimního stadionu v Olomouci, která z uvažovaných variant je vám nejbližší a proč?

Odpovědi zastupitelů nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle času doručení do redakce.

Martin Major (Spolu) 

Situace je dlouhodobě neudržitelná, nejde zdaleka jen o to, že stadion je zastaralý a nevyhovuje dnešním požadavkům na komfort. Zastaralost stadionu ohrožuje samotné pokračování tradice hokeje jako vrcholového sportu v Olomouci. Plecharénu nelze ani donekonečna látat drobnějšími opravami, mohlo by se stát, že hokejový klub přijde o nejvyšší soutěž z důvodu nenaplnění požadavků svazu. Víme, že externí subjekt v současné době zpracovává pro radnici analýzu různých variant postupu, definitivně se vyjádříme, až uvidíme číselné porovnání nákladů. Pokud se však prokáže výhodnost nabídky ze soukromé sféry, nebráníme se takové spolupráci. Olomouc si důstojný stánek pro sport a kulturu zaslouží.

Miloslav Tichý (ANO) 

Po mnoha letech přípravy město Olomouc získalo stavební povolení na projekt multifunkční arény v lokalitě Hynaisova na místě stávající haly. Tento projekt z pera studia A2 architekti byl součástí minulého programového prohlášení, bohužel ale pak přišel covid, dotační titul od Národní sportovní agentury nedosáhl očekávané výše, do projektu se nezapojil ani Olomoucký kraj a možnost financovat celý projekt pouze městem byla nereálná. V předchozích letech jsme však udělali alespoň novou střechu, vyměnili osvětlení a mantinely za nové moderní a bezpečnější, celkově jsme do stadionu investovali přibližně 50 milionů korun. Nyní je před námi několik možností, jak s další budoucností hokejové arény naložit.

Město Olomouc dostalo nabídku soukromého developera na účast v projektu multifunkční arény v lokalitě Velkomoravská, kde by byly vytvořeny nejen kvalitní podmínky pro extraligové zápasy a další hokejové soutěže, pro tréninky jednotlivců, týmů, mládeže, pro veřejnost, ale díky multifunkci hlavní haly také pro jiné sporty, koncerty, významné společenské akce a podobně. Jelikož účast města v takovém projektu by znamenala závazek podílet se na něm po několik desetiletí nemalou finanční částkou, zastupitelstvo rozhodlo, že se nabídkou máme seriózně zabývat, vyhodnotit ji a připravit podklady pro rozhodnutí rady města a zastupitelstva o další participaci na tomto projektu, respektive o budoucnosti zimního stadionu v Olomouci. Nyní tedy ve spolupráci se společností Nová Velkomoravská a.s. a externími poradci připravujeme důkladnou analýzu, která nám umožní porovnat finanční nákladovost investice a provozní fáze a výhody/nevýhody u několika možných variant, z nichž jedna je právě účast města na projektu Velkomoravská (investorem by byl soukromý developer), další je rekonstrukce stávajícího zimního stadionu („plecharény“), avšak s omezenou multifunkcí, a výstavba nové malé haly vedle ní (investorem by bylo město), třetí varianta je výstavba nové haly tzv. „na zelené louce“ (investorem by bylo rovněž město). Neděláme standardní analýzu porovnávající finanční náklady s výnosy, jelikož efektivnost takové investice nelze měřit pouze v peněžních výnosech, ale zajímá nás celková efektivita a užitky, jaké městu a jeho občanům přinese a za jaké veřejné výdaje, a to v horizontu 30 let. Tyto podklady chceme připravit tak, aby se zastupitelé mohli do poloviny roku kvalifikovaně rozhodnout, kterou cestou se město Olomouc vydá. Vybírat si nyní jednu z variant, aniž bych znal všechna čísla, detaily, rizika atd. by mi jako radnímu a zastupiteli přišlo nezodpovědné. Než se rozhodnu hlasovat pro jakýkoliv závazek města na tak dlouhou dobu, chci znát všechna pro a proti. Do té doby je to jen o pocitech, a takto se rozhodovat nechci. Jisté je nyní jen jedno – nelze donekonečna přešlapovat na místě. O budoucnosti hokejové arény v Olomouci už musíme letos finálně rozhodnout a vybranou variantou se vydat.

POLITICKÁ KORIDA: Východní tangenta je veřejným zájmem celého města. Musíme najít řešení

V dalším díle Politické koridy předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Východní tangenta Olomouce prošla procesem EIA. Co by město mělo nebo může udělat, aby stavbu urychlilo, co má...

Martin Jirotka (SPD a Trikolora) 

O budoucnost zimního stadionu se nemusíme obávat. Věřím, že vždy tu nějaký bude. Otázkou je jaký? Stará „plecharéna“ je sice nositelkou krásných vzpomínek a druhým domovem fanoušků, nicméně viděno současným pohledem, nároky a platnými předpisy je již pro konání vrcholových soutěží nevyhovující v mnoha ohledech. Také samozřejmě chybí druhá tréninková plocha. Vedení města se alespoň snaží ji nákladnými opravami udržet při životě. Naposledy to byla oprava střechy a osvětlení. V předminulých komunálních volbách byla nová multifunkční aréna předvolebním trhákem hnutí ANO. Po volbách se jaksi ukázalo, že ze státních peněz a různých dotacích se potřebná miliarda nesloží. Nyní je zřejmé, že město se svým dluhem a možnostmi investic v následujících dekádách nebude mít na to postavit nový zimní stadion či multifunkční halu. V tuto neradostnou chvíli však přichází nabídka soukromého investora, že je schopen postavit nejmodernější multifunkční arénu na místě bývalých vojenských skladů v oblasti Nová Velkomoravská. Je to velmi lákavá nabídka, jejíž podmínkou, zjednodušeně řečeno, je ale financování SMOL zhruba 37 miliónů po dobu 30 let. Zastupitelstvo SMOL ve své usnesení zavázalo Radu města Olomouce, aby se touto nabídkou vážně zabývala a posoudila všechny ekonomické a právní možnosti různých modelů spolupráce se soukromým investorem. Výsledek bychom se měli dozvědět na 1. jednání zastupitelstva v tomto roce.

Nemyslím si, že je na stole více variant a doufám, že se podaří najít konsenzus a nová multifunkční sportovně – kulturní aréna bude co nejdříve k dispozici sportovců i občanům.

Marek Zelenka (STAN a Zelení) 

Varianty ještě nejsou posouzeny, takže otázka je předčasná. Na zářijovém zastupitelstvu pan Morávek představoval svůj první návrh. Nabídl, že postaví v Olomouci multifunkční halu, za což od města, mimo jiné, žádal platbu přes 100.000,- Kč denně (!) po dobu 30 let (!). A to je hodně peněz. 

Navrhovaná červená hala je vizuálně vskutku krásná, ale zároveň na ni město nemá peníze. Pokud bychom chtěli mluvit o této variantě, pak z našeho pohledu musí mít město i zásadní vliv na podobu projektu. Chce-li po nás investor, abychom zadlužili nejzadluženější město ještě víc než doposud, tak je třeba si zodpovědět si tyto otázky:

Potřebujeme halu takových rozměrů? Potřebujeme druhé patro hlediště - tzv. ochoz? Nestačilo by nám tedy místo 7.500 diváků  třeba 6.000, pokud by se hala bez ochozu zásadně slevnila? Potřebujeme 1.184 parkovacích míst, která budou drtivou většinu času prázdná? A potřebujeme arénu s třemi sportovními halami nebo bude stačit levnější varianta jen se dvěma?

Druhá varianta je postupná oprava Plechárny. Je otázka, jestli postupovat podle rovněž krásného návrhu Roberta Štefky. Tato varianta by byla patrně podobně drahá jako v předchozím případě, ale “investovali bychom do svého”.

Je zřejmé, že ani město ani dosavadní navrhující investor nemají sami dost peněz na financování nové haly. Bez nějaké formy spolupráce se soukromým sektorem se asi neobejdeme, byť jsem si vědom, jak dosavadní spolupráce s investory v Olomouci dopadaly. Nevěřím však, že máme k dispozici jen a pouze dvě probírané varianty.

POLITICKÁ KORIDA: Budeme podporovat úsporný chod magistrátu a jeho případné zeštíhlení

V prvním díle Politické koridy v tomto volebním období předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Máte v plánu prosazovat zeštíhlení magistrátu a propouštění úředníků, aby Olomouc v době...

Tomáš Pejpek (ProOlomouc a Piráti) 

Na posledním zasedání zastupitelstva v minulém volebním období vznikl úkol posoudit nabídku společnosti Nová Velkomoravská, a. s. na výstavbu multifunkční arény se dvěma ledovými plochami. Společnost po městu žádá úhradu ročního příspěvku 36,9 mil Kč ročně (s inflační indexací) po dobu 30 let. Další podmínky nabídky se nyní upřesňují, např. co se týká časů a výše pronájmů ledových ploch klubům. Město zároveň zmapovalo poptávku po ledové ploše. Současné využití zimního stadionu představuje 4650 hodin za rok, celková poptávka klubů, veřejného bruslení a škol po ledové ploše je dle průzkumu až dvojnásobná. 

V průběhu příštích měsíců bude odborná firma srovnávat 3 varianty: nabídku společnosti Nová Velkomoravská, a. s. (která může vyvolat potřebu další, třetí ledové plochy), variantu rekonstrukce našeho zimního stadionu s dostavbou malé haly a obdobnou variantu stadionu se 2 ledovými plochami, ale postavenou mimo městské centrum ’na zelené louce’. Analýza by měla dát zastupitelstvu jasnou odpověď na otázku nákladů a výhod jednotlivých variant.

Co se týká postoje klubu ProOlomouc a Piráti, řekl bych, že jsme opatrní kvůli možnostem městské kasy. Dnešní provozní náklady města spojené se stadionem a podporou hokeje jsou cca 30 mil. korun ročně. Druhá ledová plocha by přinesla nové provozní výdaje, odhadem 10 až 15 mil. korun za rok. K tomu připočtěme výdaje na novostavby (či rekonstrukci) uvažovaných dvou hal a dostaneme se na částku zřejmě převyšující 70 mil. Kč za rok. Domníváme se, že si město nemůže finančně dovolit další aquapark (který notabene budeme ještě dlouho splácet) a že by zároveň mělo pozornost soustředit rovnoměrněji i na jiné sporty, sportování dětí a podporu pohybu a zdravého životního stylu obyvatel města. I ty potřebují  finance a infrastrukturu, některé naléhavě, např. plavecký stadión. 

Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) 

Co se týče služeb vázaných na ledovou plochu, pak z mého, zejména, ekonomického pohledu si myslím, že město by mělo mít v držení alespoň jednu malou ledovou plochu pro zajištění nejzákladnějších volnočasových potřeb obyvatel a velká infrastruktura by měla být spíše v držení privátního subjektu, který bude schopen zajistit její efektivitu a město ji bude využívat pouze jako jeden z uživatelů, s případným dlouhodobým závazkem i typu „take or pay“ v rozsahu, jaký je pro městský rozpočet únosný.

Ohodnoť článek

Autoři | Foto Anna Skopalová

Štítky politická korida, zimní stadion, areál, plecharéna, Olomouc, projekt, ledová plocha, ANO 2011, Česká pirátská strana, Svoboda a přímá demokracie, Starostové a nezávislí, Národní sportovní agentura

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.