Počasí dnes18 °C, zítra19 °C
Sobota 18. května 2024  |  Svátek má Nataša
Bez reklam

POLITICKÁ KORIDA: Co by nemělo chybět v okolí Moravy v Černovíře, na Lazcích a u Klášterního Hradiska?

V dalším díle Politické koridy předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Olomouc vypsala krajinářskou soutěž na poslední část protipovodňových opatření u řeky Moravy, které mají ochránit Letnou, Lazce, Hejčín, Černovír a okolí Klášterního Hradiska. Co by v okolí řeky nemělo chybět?

Odpovědi zastupitelů nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle času doručení do redakce.

Martin Jirotka (SPD a Trikolora)

Určitě je potřeba skloubit požadavky Povodí Moravy z hlediska protipovodňových opatření a naše požadavky na uspořádání okolní krajiny. V nejbližším okolí řeky je nezbytné vytvořit estetické příjemné prostory pro pěší, které zahrnují pečlivě navržené promenády, aby se lidé mohli bezpečně procházet a vychutnávat si propojení řeky s okolím. Kromě toho je klíčové vytvořit dostatek rekreačních oblastí, jako jsou parkové zóny nebo venkovní fitness zóny, které poskytnout lidem možnost aktivního odpočinku a setkávání s přírodou. Vytvoření okolních ozeleněných ploch a břehů  se stromy je nedílnou součástí, neboť pomáhají udržovat ekosystém, podporují biodiverzitu a zlepšují kvalitu životního prostředí. Na druhou stranu je potřeba zajistit vhodnou údržbu těchto zelených prvků pro udržení ekologickém rovnováhy v daném prostoru a poskytnutí estetického a relaxačního prostředí pro občany Olomouce.

Daniel Řezníček  (STAN a Zelení)

Poslední etapa protipovodňových opatření by měla, kromě stěžejní protipovodňové funkce, splňovat a citlivě skloubit další dva účely v souladu s moderními trendy v urbanismu příměstské krajiny: nabídnout rekreační potenciál a posílit biologickou a ekologickou úlohu území. To první v praxi znamená zejména plynulé propojení oblasti s přilehlou městskou zástavbou a nabídku kvalitního prostředí pro trávení volného času. Říční krajinu je zkrátka třeba zapojit do života města a využít ji jako kvalitní veřejný prostor se sítí stezek, lavičkami, odpočívadly a případně další občanskou vybaveností. Tím druhým se rozumí provedení protipovodňových opatření citlivě vůči okolí tak, aby ideálně část zvýšených průtoků v řece byla v místě řízeně rozlévána do okolí a zasakována, pakliže to místní podmínky dovolí. V kombinaci s obohacením okolí řeky o stromořadí, remízky, mokřadní plochy, tůně či slepá ramena by výsledkem bylo zvýšení druhové rozmanitosti a odolnosti území vůči čím dál silnějších období sucha a dalším projevům klimatické změny.

Ideální výsledek úprav okolí řeky si tak lze představit jako kombinaci "divočejších ploch pro přírodu" a "upravenějších ploch pro člověka". Považovali bychom za zmařenou příležitost, kdyby v místě pouze vyrostly vysoké betonové hráze, které by veškerou vodu hnaly po proudu dál a řeku by od zbytku města ještě více oddělily.

POLITICKÁ KORIDA: Jak vnímáte fiasko nové parkovací politiky v Olomouci a její odklad o rok?

V dalším díle Politické koridy předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Rada města Olomouce rozhodla o odkladu nové parkovací politiky v Olomouci. Jak vnímáte fiasko při pořizování...

Je třeba říci, že zdroje inspirace pro výsledné řešení existují už nejen v zahraničí, ale i v ČR, jak dokládá například nedávná soutěž na úpravu mnohem většího území na soutoku Vltavy a Berounky, kterou administroval Institut Plánování a rozvoje hl. města Prahy. To, že se město Olomouc rozhodlo vyhlásit krajinářskou soutěž, považujeme za jednoznačně pozitivní zprávu. V jejím světle nelze než si povzdechnout, že se podobným způsobem neřešily i předchozí etapy protipovodňových opatření, aniž bychom jakkoli chtěli snižovat kvalitu jejich konečného provedení.

Dominika Kovaříková (SPOLU)

Břeh řeky by měl co nejvíce sloužit Olomoučanům k trávení volného času. Uvítala bych tam proto jak prostor pro odpočinek - plochy pro pikniky a hodně stínu v parném létě, tak i pro sport - třeba neasfaltový měkký chodník pro běžce nebo volně přístupné hřiště s několika basketbalovými koši, kam si může kdokoliv kdykoliv přijít zaházet, aniž by se musel vázat na správce areálu. A v neposlední řadě dobrý přístup k vodě a do vody. Věřím totiž, že časem bude kvalita vod v našich řekách tak dobrá, že koupání v nich bude v létě naprostou samozřejmostí. Například v Paříži se o návrat koupání v Seině budou snažit už letos v rámci letní olympiády a Olomouc by neměla zůstat pozadu!

Pavel Grasse (ProOlomouc a Piráti)

III. etapa protipovodňové ochrany Olomouce zahrnuje jak území krajinné mezi Mlýnským a Trusovickým potokem, tak městské, tvořené zástavbou Černovíra, Klášterního Hradiska a Lazců. Každé z těchto území má svá specifika.

Území mezi Mlýnským a Trusovickým potokem, spadající převážně do CHKO Litovelské Pomoraví, nepochybně předpokládá důraz protipovodňových úprav na výrazně přírodní opatření, preferující široké rozlivné plochy berm a úpravu přírodě podřízenému pojetí břehových hran se spoustou zákoutí vhodných pro hnízdění ptactva a živočichů závislých na vodě. Možná by ale i zde mohla být někde v úrovni severního konce Černovíra přes Moravu lávka pro pěší a cyklisty, spojující trasy mezi Černovírským lesem a Poděbrady. A v blízkosti vodních toků přístřešky s posezením na těchto trasách, pro odpočinek v klidu přírody.

POLITICKÁ KORIDA: Nový bazén Olomouc postaví, pokud bude dotace od Národní sportovní agentury

V dalším díle Politické koridy předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Je stavba dalšího plaveckého bazénu v areálu akvaparku pro Olomouc nezbytná? Jak moc zatíží tato stavba a oprava...

Jiný charakter bych si představoval při průtoku Moravy městskými částmi. Příkladů začlenění řeky do města známe již nejen ze zahraničí mnoho. V něčem může být inspirativní i zdařilá úprava Moravy mezi Velkomoravskou a U Dětského domova. Místo současných betonových zdí mezi mostem v ulici Komenského a Černovírem bych uvítal cesty pro pěší a cyklisty na vyvýšených hrázích, z nich mnoho přístupů k vodě s atraktivitami, podtrhujícími rekreační charakter. Prvky k sezení, místy kryté přístřešky, pobytové schody do řeky, na hrázích integrovaná odpočívadla, kam by se vtěsnalo třeba i občerstvení. Břehy bych si představoval všelijak zprohýbané, se štěrkopískovými plážemi a zálivy, kde by bylo možno koukat na řeku z břehového horizontu. V takových místech možná kameny a šlapáky při břehu pro vstup do vody…(nerad bych zde opomenul vodáky). 

A také revitalizovat lávku přes Moravu u Demlovy ulice a upravit její okolí s výhledy na řeku i na Premonstrátský klášter. I když tuším, že primárně jsou protipovodňové úpravy prováněny za účelem rychlého odvedení povodňové vody z města, přesto bych nerezignoval na všechny ty filigránské úpravy břehů, jako různé kamenné výhozy, kombinované s dřevěnými prvky, plážové úpravy a na ně navazující květné loučky, i za cenu toho, že jsou takové úpravy náročnější na údržbu. Přece jen jde o využití mikroklimatického potenciálu řeky ve městě a její funkční přiblížení okolnímu obytnému území.

Neodpověděli Miloslav Tichý (ANO) a Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

POLITICKÁ KORIDA: Zlepší se situace okolo parkování na Svatém Kopečku?

V dalším díle Politické koridy předsedové politických klubů v olomouckém zastupitelstvu nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Myslíte, že nový parkovací systém na Svatém Kopečku opravdu zlepší situaci zejména v nejvytíženější dny a časy?...

Hodnocení článku je 100 %. Ohodnoť článek i Ty!

Foto poskytl Tomáš Pejpek

Štítky politická korida, Morava, řeka, soutěž, Olomouc, Česko, Lazce, Klášterní Hradisko, Černovír, protipovodňová ochrana, příroda

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

POLITICKÁ KORIDA: Co by nemělo chybět v okolí Moravy v Černovíře, na Lazcích a u Klášterního Hradiska?  |  Politika  |  Zprávy  |  Hanácká Drbna - zprávy z Olomouce a Olomouckého kraje

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.